×

Hyvä naapurimme Paraisilla

Nordkalk louhii kalkkikiveä siellä missä sitä esiintyy. Louhinta on aina luvanvaraista ja voidaan sallia myös alueilla lähellä asutusta. Nordkalkille on tärkeää toimia niin, että lähinaapurit huomioidaan mahdollisimman hyvin. Nordkalk pyrkii olemaan hyvä naapuri, joka toimii aktiivisesti paikallisessa yhteisöissä. 

Suomessa Nordkalkilla on kaivoksia 11 paikkakunnalla, joista suurimmat ovat Lappeenranta, Parainen ja Tytyri. 

Nordkalkin naapurisivut on tarkoitettu yhtiön lähinaapureille Nordkalkin suurimmilla toimintapaikkakunnilla. Naapurisivuilla tiedotetaan Nordkalkin toimintojen ajankohtaisista asioista: 

Sertifikaatit

Till våra goda grannar

Nordkalk bryter kalksten där den förekommer. Brytningen är alltid föremål för tillstånd och kan även tillåtas i områden nära bosättningar. Det är viktigt att Nordkalk agerar på ett sådant sätt att närmaste grannar beaktas så mycket som möjligt.  Nordkalk strävar efter att vara en god granne som är aktiv i lokalsamhället.

I Finland har Nordkalk gruvor på 11 orter, varav de största är Pargas, Lojo och Villmanstrand.

Länk till certifikat

Nordkalks grannsidor är avsedda för företagets närmaste grannar på Nordkalks största orter. På grannsidorna finns information om aktuella frågor relaterade till Nordkalks verksamhet:

Paraisilla sijaitsee Nordkalkin pääkonttori, laboratoriotoimintaa, avolouhos, jauhatuslaitos, kalkkiuuni ja satama.  Louhintaräjäytyksiä on 3-5 kertaa viikossa, kello 13.30 – 14.30, joskus myös muina aikoina. Räjäytyksestä ilmoittaa merkkiääni, joka on aluksi 3 minuuttia katkonainen ja yhden minuutin yhtenäinen. Merkkiäänen soidessa pitää kaivosalueella siirtyä sisätiloihin. 

Nordkalk har sitt huvudkontor i Pargas. Här har bolaget också laboratorieverksamhet, dagbrott, malningsanläggning, kalkugn och hamn. I dagbrottet sker sprängningar 3-5 gånger i veckan, klockan 13:30 – 14:30, ibland kan den tiden variera. Före sprängning ljuder en varningssignal: korta ljudsignaler i 3 minuter varefter 1 minut en enhetlig , lång ljudsignal. Då man hör denna varningssignal bör man förflytta sig inomhus om man är inom gruvområde.

Tärinä 

Tärinämittauksia tehdään jatkuvatoimisesti kiinteillä mittauslaitteilla seuraavissa kohteissa: 

Vibration

Vibrationsmätningar görs kontinuerligt med fasta mätinstrument på följande platser:

Ilmanlaatu 

Pölyn leviämistä lievennetään mm. kuljetinhihnojen koteloinnilla ja sijoittamisella maan sisälle. 

Paraisilla on jatkuvatoiminen ilmanlaadun seuranta Paraisten keskustan lähellä vierasvenesataman vieressä. Tuloksia mittauksista seuraa ja raportoi Turun seudun ilmansuojelun yhteystyöryhmä. Mittausten tuloksia voi myös seurata Ilmatieteenlaitoksen sivuilta

Lisäksi toteutetaan vuosittain hiukkas- ja ilmapäästöjen mittauksia kalkkiuunista. 

Luftkvalitet

Genom att bland annat kapsla in transportbanden och genom att placera dem under jorden dämpar man dammspridning.

I Pargas mäts luftkvaliteten kontinuerligt i närheten av centrum, invid gästhamnen. Resultaten av dessa mätningar följs upp och rapporteras av Samarbetsorganet för Åboregionens luftskydd (Turun seudun ilmansuojelun yhteystyöryhmä). Man kan också följa med resultaten på dessa mätningar på Meteorologiska institutets hemsida

Utöver detta utförs årligen mätningar på partikel och luftföroreningar från kalkugnen.

Melu 

Toiminnan meluvaikutusta lievennetään mm. kuljetinhihnojen sijoittamisella maan sisälle sekä murskan sijainnin optimoinnilla louhosalueella. Melukartoitusta ja -mittauksia päivitetään 3 vuoden välein. 

Buller

Genom att placera transportbanden under jorden och genom att optimera stenkrossens placering på stenbrottsområde, dämpar man verksamhetens bullerpåverkan. Kartläggning och mätning av buller görs med 3 års mellanrum.

Pinta- ja pohjavesi 

Kaivoksesta pumpattavan ja kalkkitehtaan pihalla kerätyn huleveden laatua analysoidaan vuosittain. Kaivoksen kuivanapitoveden määrää seurataan ja raportoidaan vastuullisuusraportissa. 

Yt- och grundvatten

Kvaliteten på vattnet från dagbrottet och det dagvatten som samlas på kalkstensfabrikens gård analyseras årligen. Mängden vatten som pumpas upp ur dagbrottet följs upp och rapporteras om i hållbarhetsrapporten.

Kysy - me vastaamme 

Mikäli sinulla on kysyttävää Nordkalkin toiminnasta, lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen: info@nordkalk.com 

Om du har några frågor om Nordkalks verksamhet, skicka dina frågor via e-post till: info@nordkalk.com

Tekstiviestipalvelu - SMS service

Haluatko saada tekstiviestillä tiedon, kun Nordkalkin Paraisten louhoksen kaupungin puoleisessa päädyssä räjäytetään tai jotain muuta normaalista klo 14 tapahtuvasta räjäytyksestä poikkeavaa tapahtuu kaivoksessa?

Tilaa tekstiviestipalvelu

Önskar du information via SMS då Nordkalk har sprängning i centrumändan av dagbrottet i Pargas, eller då nåt avvikande än den sprängning som normalt sker kring kl. 14:00 händer i dagbrottet?

Beställ SMS service

Ajankohtaista - Aktuellt

Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan internetkokemuksen. Antamalla suostumuksen hyväksyt evästeiden käytön evästekäytäntömme mukaisesti.

Privacy Settings saved!
Tietosuoja-asetukset

Kun vierailet millä tahansa verkkosivustolla, se voi tallentaa tai hakea tietoja selaimellesi, enimmäkseen evästeiden muodossa. Hallitse henkilökohtaisia evästepalveluitasi täällä.


Käytämme välttämättömiä evästeitä, jotta sivustomme toimisi. Haluamme myös asettaa valinnaisia suorituskykyevästeitä, jotka auttavat meitä parantamaan sitä. Emme aseta valinnaisia evästeitä, ellet ota niitä käyttöön. Tämän työkalun käyttäminen asettaa laitteellesi evästeen muistamaan asetuksesi.

Välttämättömät evästeet mahdollistavat ydintoiminnot, kuten turvallisuuden, verkonhallinnan ja saavutettavuuden. Voit poistaa ne käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia, mutta tämä voi vaikuttaa verkkosivuston toimintaan.

Hylkää kaikki palvelut
Hyväksy kaikki Palvelut