×
Katso

Vesien käsittely

Kalkkituotteiden käyttötarkoitukset vedenkäsittelyssä vaihtelevat suuresti ulottuen juomaveden käsittelystä jätevedenpuhdistukseen, luonnonvesien ja kaivosvesien käsittelyyn sekä lietteen käsittelyyn. Myös teollisuuden jätevesien neutralointiin käytetään kalkkituotteita.

Juoma- ja jäteveden käsittelyssä kalkkituotteilla nostetaan veden pH:ta ja säädetään alkaliteettia. Lisäksi jäteveden puhdistuksessa kalkilla voidaan saostaa fosforia ja metalleja sekä stabiloida syntyvää lietettä.

Tuotteet

Kalkkituotteet juomaveden käsittelyyn

Vesilaitoksilla voidaan käyttää Nordkalk QL -tuotteita eli poltettua kalkkia, Nordkalk SL 90 -tuotteita eli sammutettua kalkkia tai Nordkalk Filtra A -tuotteita eli kalsiumkarbonaattia. Nordkalk QL ja SL 90 tuotteet juomaveden valmistuksessa annostellaan prosessiin kalkkivetenä. Kalkkivedellä tarkoitetaan kirkasta liuosta, joka ei sisällä lainkaan kiinteässä muodossa olevaa kalkkia. Kalkkivettä käytettäessä reaktio varsinaisessa alkalointiprosessissa on nopeampi ja tasaisempi, sillä liukenemisprosessi hoidetaan jo kalkkiveden valmistuksessa.

Nordkalk Filtra A tuotteita käytetään yleisesti pohjavesilaitoksilla kalkkikivialkalointiin, mutta tuote soveltuu käytettäväksi alkalointiin myös pintavesien puhdistusprosessissa osana hiekkasuodatusta. Vesi suodatetaan kalkkikivirouhekerroksen läpi puhdistusprosessin lopussa. Menetelmä on ekologinen, kalkkikivi alkalointimateriaalina edullinen ja käyttöominaisuuksiltaan turvallinen. Yliannostuksen riskiä ei ole.

Lue lisää Nordkalk FIltra A

Jätevesien puhdistus

Jätevedenpuhdistuksen päätavoite on vähentää purkuvesistöjen kuormitusta poistamalla vedestä orgaaniset, happea kuluttavat yhdisteet ja ravinteet. Kunnallisilla puhdistamoilla jätevedet käsitellään useimmiten biologis-kemiallisilla menetelmillä, joissa kalkkituotteilla voidaan säätää jäteveden pH:ta ja alkaliteettia, saostaa ravinteita, kunnostaa lietteitä ja poistaa hajuja.

Veden pH:ta ja alkaliteettia voidaan nostaa kalkkituotteilla. Kalkkituotteet eroavat kemiallisesti toisistaan ja vaikuttavat eri tavoin prosessiin ja saavutettavaan lopputulokseen. Kalsiumkarbonaatti on heikko emäs, joka liukenee hitaasti. Kalsiumoksidi ja kalsiumhydroksidi ovat vahvoja emäksiä, joilla jäteveden pH:ta voidaan helposti säätää halutulle tasolle.

Lataa esite

Prosessivedet

Teollisuuden jätevesien neutralointiin käytetään pääasiassa Nordkalk QL ja Nordkalk SL -tuotteita eli poltettua ja sammutettua kalkkia. Tietyissä tapauksissa tarvitaan hitaammin reagoivaa kalkkikivijauhetta.
Teollisuuden jätevedet käsitellään joko yritysten omilla jätevedenpuhdistamoilla tai esikäsitellään ennen johtamista kunnalliseen viemäriverkostoon. Kalkkituotteita käytetään happamien vesien neutralointiin, liuenneiden epäpuhtauksien saostamiseen ja värin poistoon.

Metallien saostus

Kalkkituotteita käytetään mm. terästehtailla ja pintakäsittelylaitoksissa erilaisten happokylpyjen neutralointiin sekä metallien saostamiseen. Kun saostus tehdään jo syntypisteessä, eivät haitalliset raskasmetallit päädy vesistöön eivätkä kunnallisen puhdistamon lietteeseen vaikeuttamaan lietteen hyötykäyttöä.

Kalkkituotteet saostavat hyvin metalli-ioneja, kuten alumiinia (Al), kuparia (Cu), kromia (Cr), rautaa (Fe), sinkkiä (Zn), lyijyä (Pb), nikkeliä (Ni) ja kadmiumia (Cd). Näiden lisäksi kalkkituotteilla voidaan poistaa haitallisia anioneja kuten sulfaatteja, fluoridia ja fosfaatteja. Metallit saostuvat yleensä emäksisellä pH-alueella.

Vesistökalkitus

Vesistökalkituksen avulla happaman veden pH-arvoa ja puskurikykyä nostetaan sellaiselle tasolle, että vesistön normaali eliöyhteisö säilyy tai elpyy. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi veden pH-arvon tulee kalkituksen jälkeen olla yli 6 ja puskurikyvyn yli 0,1 mekv/l. Kaikissa vesistökalkituksissa tulisi käyttää hienoja kalkkikivijauheita tai magnesiumpitoisia kalkkikivijauheita. Paras tulos saavutetaan erikoishienoilla tuotteilla. Hyvä ja turvallinen kalkitustulos voidaan taata ainoastaan riittävien esiselvitysten ja huolellisen suunnittelun avulla.

Kalkkikivipohjaiset tuotteet ovat sekä käyttäjän että vesistön kannalta ehdottoman turvallisia. Yliannostuksen vaaraa ei ole.

Yleisimmät levitysmenetelmät suurissa vesistöissä ovat kalkitusveneet, helikopterit ja erilaiset annostelijat. Järvien ja lampien kalkitus voidaan tehdä myös vahvan jääpeitteen päälle.

Happamien valumavesien neutralointi

Rakentaminen happamille sulfaattimaille ja metsien ja soiden kuivatusojituksen sekä turvetuotannon seurauksena tuotantoalueella saattaa syntyä happamia pintavaluntavesiä. Vastaanottavan vesistön tilasta, vesimääristä ja happamoittavasta kuormituksesta riippuen näitä vesiä joudutaan joissain tapauksissa neutraloimaan ennen vesien purkamista alapuoliseen vesistöön. Happamoittavan kuormituksen lisäksi valumavedet saattavat sisältää haitallisia määriä metalleja kuten alumiinia, rautaa ja mangaania.

Happamoittavien luonnonvesien neutralointiin soveltuvat jauhemaiset kalsiumkarbonaattituotteet sekä kalsiumhydroksidi.

Tuotteet vesien käsittelyyn


Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme ja palveluistamme, ota yhteyttä asiakaspalveluumme täyttämällä yhteydenottolomake.
Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.
  Käyttökohde
  Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan internetkokemuksen. Antamalla suostumuksen hyväksyt evästeiden käytön evästekäytäntömme mukaisesti.

  Privacy Settings saved!
  Tietosuoja-asetukset

  Kun vierailet millä tahansa verkkosivustolla, se voi tallentaa tai hakea tietoja selaimellesi, enimmäkseen evästeiden muodossa. Hallitse henkilökohtaisia evästeitäsi täällä.


  Käytämme välttämättömiä evästeitä, jotta sivustomme toimisi. Haluamme myös asettaa valinnaisia suorituskykyevästeitä, jotka auttavat meitä parantamaan sivustoamme. Emme aseta valinnaisia evästeitä, ellet ota niitä käyttöön. Tämän työkalun käyttäminen asettaa laitteellesi evästeen muistamaan asetuksesi.

  Välttämättömät evästeet mahdollistavat ydintoiminnot, kuten turvallisuuden, verkonhallinnan ja saavutettavuuden. Voit poistaa ne käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia, mutta tämä voi vaikuttaa verkkosivuston toimintaan.

  Hylkää kaikki
  Hyväksy kaikki