×

Uutiset

Nordkalk hakee muutosta Lappeenrannan kaivoksen läjitysalueelle

Nordkalk hakee muutosta Lappeenrannan Ihalaisen kaivoksen ja kalsiitti- ja wollastoniitti -rikastamoiden toimintaa koskevaan ympäristölupaan. Muutos koskee voimassa olevassa ympäristöluvassa sivukivien ja pintamaiden läjitykseen osoitettua aluetta (katso vihreä alue alla olevassa kuvassa), joka nyt esitettävän hakemuksen mukaan muutettaisiin soveltuvaksi myös rikastushiekan kuivaläjitykseen. Lupa sivukivien ja pintamaiden läjitykseen alueelle on ollut voimassa vuodesta 2014 lähtien.

Läjitysalue, joka nykyisessä luvassa on osoitettu sivukivien ja maa-aineksen läjitykseen on esitetty kuvassa vihreällä. Nyt esitetyn hakemuksen mukaan samalle alueella läjitettäisiin rikastushiekkaa.

Muutoshakemuksen taustaa

Nordkalkin Ihalaisen tuotantokokonaisuuteen kuuluu kalkkikivilouhoksen ja jauhatuslaitoksen lisäksi kaksi toiminnassa olevaa rikastamoa, joissa jalostetaan kalsiittia lähinnä paperin raaka-aineeksi ja harvinaista wollastoniitti-mineraalia mm. kemianteollisuuden tarpeisiin. Rikastusprosessissa muodostuu sivutuotteena ns. rikastushiekkaa.

Rikastushiekka on hienoksi jauhettua kiviainesta, joka koostuu pääasiassa kalsiitista ja silikaattimineraaleista. Kalsiittipitoinen rikastushiekka on ympäristöään neutraloivaa, eikä se tuota happamia valumavesiä. 
”Rikastushiekka on tuotteistettu, ympäristökelpoinen materiaali, joka pyritään ensisijaisesti ohjaamaan hyötykäyttöön”, kertoo Nordkalkin Lappeenrannan yksikönpäällikkö Jouni Heinonen.

Nordkalk tutkii aktiivisesti uusia kaupallisia käyttökohteita rikastehiekalle. Se soveltuu käytettäväksi mm. tie- ja katurakenteissa, pengerryksissä, meluvalleissa, hyödynnettäväksi piha- ja kenttärakentamiskohteissa sekä kaatopaikkarakentamisessa. Lisäksi sitä voidaan käyttää maanparannusaineena.

Soveltuakseen hyötykäyttöön, rikastushiekan täytyy kuitenkin olla kuivaa. Tänä päivänä rikastushiekka ruopataan rikastushiekka-altaista kuivumaan olemassa olevalle läjitysalueelle (ks. alueen sijainti ylläolevasta kuvasta). Nykyisellä rikastushiekan muodostumisnopeudella läjitykselle riittää tilaa kuitenkin vain noin vuodeksi. Tämän vuoksi rikastushiekan läjitystä esitetään laajennettavaksi ns. koillisläjitysalueelle, joka voimassa olevassa luvassa on osoitettu pintamaiden ja sivukiven läjitysalueeksi. 


”Hakemuksessa esitetty muutos koillisalueelle läjitettävässä materiaalissa ei muuta alueen ympäristövaikutuksia merkittävästi aiempaan ympäristölupaan nähden. Yleisesti läjityksen aloittaminen muuttaa tietenkin alueen maankäyttöä, kun nykyinen maa- ja metsätalouskäytössä oleva alue rakennetaan läjitysalueeksi”, sanoo Jouni Heinonen.

Suunniteltu läjitys

Suunnitelmana on toteuttaa läjitysalue avolouhoksen itäpuolelle. Kooltaan ja rakenteeltaan läjitysalue vastaa nykyisessä ympäristöluvassa pintamaille ja sivukivelle osoitettua koillisläjitysaluetta. Nyt läjitettävä materiaali ainoastaan esitetään muutettavaksi rikastushiekaksi. 


”Suunnitelmana on aloittaa alueen täyttö kaakkoispäästä jo nyt käytössä olevan rikastushiekka-alueen suunnalta. Läjityksen etenemisen aikatauluun vaikuttaa se, kuinka paljon rikastushiekkaa pystytään ohjaamaan hyötykäyttöön. Nykyisillä läjitysmäärillä ensimmäisen pohjakerroksen täyttäminen kestää 9 vuotta ja läjitysalueen täyttäminen kokonaisuudessaan noin 40 vuotta”, Jouni Heinonen kertoo.


Läjitystoiminnan alkaessa ja läjityksen edetessä alueen reunoille rakennetaan sivukivilouheesta suojapenkereet, joiden ulkoluiskat maisemoidaan joko istuttamalla nurmea ja pensaita tai niiden annetaan maisemoitua luontaisesti. Vasta suojapenkereen valmistuttua voidaan ko. kohdalla – suojapenkereiden takana – aloittaa läjittäminen. Läjityksen edetessä suojapenkereitä korotetaan siten, että suojapenkereen harja on täytön aikana koko ajan täyttötason yläpuolella. 

Arvioidut ympäristövaikutukset

Alueelta ympäristöön johdettavat valumavedet ovat laadultaan lähellä luonnonvesiä, toiminnan vaikutukset vesistöihin ovat lieviä eivätkä muutu merkittävästi. Veden laatua tarkkaillaan ympäristölupaehtojen mukaisesti. Läjitystoiminta ei muodosta riskiä pohjavesialueille, pohjavedenottamoille tai yksityiskaivoille.

Rikastushiekan läjitystoiminnasta voi aiheutua ajoittain pölypäästöjä ympäristöön, mutta niiden vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan lieviksi. Pölyn koostumus vastaa rikastushiekan koostumusta eikä se sisällä haitallisten aineiden, kuten metallien, kohonneita pitoisuuksia.

”Teemme parhaamme pölyämisen vähentämiseksi. Rakennettavat suojapenkereet lieventävät pölyvaikutuksia ja lisäksi aluetta kastellaan tarpeen mukaan. Toimintaa rajoitetaan kuivina kesäkuukausina”, Jouni Heinonen kertoo.  
Läjitystoiminnan päätyttyä, jälkihoitotoimenpiteiden jälkeen, luonnontila voidaan palauttaa osittain nykyisen kaltaiseksi ja alueita voidaan ottaa myös esimerkiksi virkistyskäyttöön.

Lisätietoja:

Jouni Heinonen, puh. 040 531 1392 tai jouni.heinonen@nordkalk.com.

uutiset & blogi

Lisaa uutisia

lisää uutisia

Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan internetkokemuksen. Antamalla suostumuksen hyväksyt evästeiden käytön evästekäytäntömme mukaisesti.

Privacy Settings saved!
Tietosuoja-asetukset

Kun vierailet millä tahansa verkkosivustolla, se voi tallentaa tai hakea tietoja selaimellesi, enimmäkseen evästeiden muodossa. Hallitse henkilökohtaisia evästeitäsi täällä.


Käytämme välttämättömiä evästeitä, jotta sivustomme toimisi. Haluamme myös asettaa valinnaisia suorituskykyevästeitä, jotka auttavat meitä parantamaan sivustoamme. Emme aseta valinnaisia evästeitä, ellet ota niitä käyttöön. Tämän työkalun käyttäminen asettaa laitteellesi evästeen muistamaan asetuksesi.

Välttämättömät evästeet mahdollistavat ydintoiminnot, kuten turvallisuuden, verkonhallinnan ja saavutettavuuden. Voit poistaa ne käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia, mutta tämä voi vaikuttaa verkkosivuston toimintaan.

Hylkää kaikki
Hyväksy kaikki